بایگانی برچسب ها: متن تبریک تولد جدید و عاشقانه

عکس نوشته اسم نعیمه | پروفایل اسم نعیمه + متن و شعر زیبا با اسم نعیمه

عکس نوشته اسم نعیمه | پروفایل اسم نعیمه + متن و شعر زیبا با اسم نعیمه

عکس نوشته اسم نعیمه | پروفایل اسم نعیمه + متن و شعر زیبا با اسم نعیمه عکس نوشته اسم نعیمه، در این مطلب از سایت سبز گذر تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم نعیمه را گرد آورده ایم . معنی اسم نعیمه نعیمه ، اسمی دخترانه و به معنی  (عربی ـ فارسی) (نعیم + ه (پسوند نسبت)) منسوب به نَعیم ریشه اسم : عربی فراوانی اسم نعیمه فراوانی اسم نعیمه ، تا سال 1394 ،  تقریباً 28100 نفر با اسم نعیمه در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم نعیمه اسامی دختر :...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم ملیکا | پروفایل اسم ملیکا + متن و شعر زیبا با اسم ملیکا

عکس نوشته اسم ملیکا | پروفایل اسم ملیکا + متن و شعر زیبا با اسم ملیکا

عکس نوشته اسم ملیکا | پروفایل اسم ملیکا + متن و شعر زیبا با اسم ملیکا عکس نوشته ملیکا ، در این مطلب از سایت سبز گذر تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم ملیکا را گرد آورده ایم . معنی اسم ملیکا ملیکا ، اسمی دخترانه ، گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانوادهی گندمیان که خودرو هستند . ریشه اسم : فارسی فراوانی اسم ملیکا فراوانی اسم ملیکا ، تا سال 1394 ،  تقریباً 51250 نفر با اسم ملیکا در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم ملیکا اسامی دختر :...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم نسیم | پروفایل اسم نسیم + متن و شعر زیبا با اسم نسیم

عکس نوشته اسم نسیم | پروفایل اسم نسیم + متن و شعر زیبا با اسم نسیم

عکس نوشته اسم نسیم | پروفایل اسم نسیم + متن و شعر زیبا با اسم نسیم عکس نوشته نسیم ، در این مطلب از سایت سبز گذر تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم نسیم را گرد آورده ایم . معنی اسم نسیم نسیم ، اسمی دخترانه ، و به معنی ، باد ملایم و خنک فراوانی اسم نسیم فراوانی اسم نسیم ، تا سال 1394 ، تقریباً 46500 نفر با اسم نسیم در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم نسیم اسامی دختر : ندا ، نسرین ، نجمه ، نگار ، نگین ، نازگل ، نازیلا ، نازلی اسامی پسر : نی...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم ندا | پروفایل اسم ندا+ متن و شعر زیبا با نام ندا

عکس نوشته اسم ندا | پروفایل اسم ندا+ متن و شعر زیبا با نام ندا

عکس نوشته اسم ندا | پروفایل اسم ندا+ متن و شعر زیبا با نام ندا عکس نوشته اسم ندا، در این مطلب از سایت سبز گذرتعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم ندا را گرد آورده ایم . معنی اسم ندا ندا ، اسمی دخترانه و به معنی ، آواز ، بانگ و فریاد ریشه اسم : عربی فراوانی اسم ندا فراوانی اسم ندا ، تا سال 1394 ، تقریباً 126250 نفر با اسم ندا در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم ندا اسامی دختر : نعیمه ، نسرین ، نسترن ، نجمه ، نگین ، نازلی ، نازگل ، ن...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم منصوره| پروفایل اسم منصوره+ متن و شعر زیبا با نام منصوره

عکس نوشته اسم منصوره| پروفایل اسم منصوره+ متن و شعر زیبا با نام منصوره

عکس نوشته اسم منصوره| پروفایل اسم منصوره+ متن و شعر زیبا با نام منصوره عکس نوشته اسم منصوره، در این مطلب از سایت سبز گذرتعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم منصوره را گرد آورده ایم . معنی اسم منصوره منصوره ، اسمی دخترانه و به معنی ، پیروز ، حمایت شده از طرف خداوند ریشه اسم : عربی فراوانی اسم منصوره فراوانی اسم منصوره ، تا سال 1394 ، تقریباً 106250 نفر با اسم منصوره در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم منصوره اسامی دختر : مارال ...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم مرجان| پروفایل اسم مرجان+ متن و شعر زیبا با نام مرجان

عکس نوشته اسم مرجان| پروفایل اسم مرجان+ متن و شعر زیبا با نام مرجان

عکس نوشته اسم مرجان | پروفایل اسم مرجان+ متن و شعر زیبا با نام مرجان عکس نوشته اسم مرجان، در این مطلب از سایت سبز گذرتعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم مرجان را گرد آورده ایم . معنی اسم مرجان مرجان ، اسمی دخترانه و به معنی ، جانور بیمهره ایی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح میکند . ریشه اسم : فارسی فراوانی اسم مرجان فراوانی اسم مرجان ، تا سال 1394 ،  تقریباً 81250 نفر با اسم مرجان در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم مرجان اسامی دختر : ...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم ساره | پروفایل اسم ساره+ متن و شعر زیبا با نام ساره

عکس نوشته اسم ساره | پروفایل اسم ساره+ متن و شعر زیبا با نام ساره

عکس نوشته اسم ساره | پروفایل اسم ساره+ متن و شعر زیبا با نام ساره عکس نوشته اسم ساره، در این مطلب از سایت سبز گذرتعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم ساره را گرد آورده ایم . معنی اسم ساره ساره ، اسمی دخترانه ، و به معنی ، امیره ی من فراوانی اسم ساره فراوانی اسم ساره ، تا سال 1394 ،  تقریباً 39700 نفر با اسم ساره در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم ساره اسامی دختر : سارا ، سونیا ، سمیرا ، سمیه ، سروین ، سحر ، سانیا اسامی پسر : سینا ، سعی...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم نگین | پروفایل اسم نگین+ متن و شعر زیبا با نام نگین

عکس نوشته اسم نگین | پروفایل اسم نگین+ متن و شعر زیبا با نام نگین

عکس نوشته اسم نگین | پروفایل اسم نگین+ متن و شعر زیبا با نام نگین عکس نوشته اسم نگین، در این مطلب از سایت سبز گذرتعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم نگین را گرد آورده ایم . معنی اسم نگین نگین ، اسمی دخترانه ،  سنگ یا فلزی زینتی و معمولاً قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن‌بند و جز آنها کار میگذارند . فراوانی اسم نگین فراوانی اسم نگین ، تا سال 1394 ، 78250 نفر با اسم نگین در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم نگین اسامی دخ...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم روح الله | پروفایل اسم روح الله + شعر زیبا با اسم روح الله

عکس نوشته اسم روح الله | پروفایل اسم روح الله + شعر زیبا با اسم روح الله

عکس نوشته اسم روح الله | پروفایل اسم روح الله + شعر زیبا با اسم روح الله عکس نوشته اسم روح الله، در این مطلب از سایت سبز گذر تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم روح الله را گرد آورده ایم . معنی اسم روح الله روح الله ، اسمی پسرانه و به معنی روح خدا ، لقب حضرت عیسی ریشه اسم : عربی فراوانی اسم روح الله فراوانی اسم روح الله ، تا سال 1394 ، ر تقریباً 147750 نفر با اسم روح الله در قید حیات بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم روح الله اسامی دخ...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم وجیهه | پروفایل اسم وجیهه + شعر زیبا با اسم وجیهه

عکس نوشته اسم وجیهه | پروفایل اسم وجیهه +  شعر زیبا با اسم وجیهه

عکس نوشته اسم وجیهه | پروفایل اسم وجیهه + شعر زیبا با اسم وجیهه عکس نوشته اسم وجیهه ، در این مطلب از سایت سبز گذر تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم وجیهه را گرد آورده ایم . معنی اسم وجیهه وجیهه ، اسمی دخترانه ، و به معنی ، زیبا و خوشگل ، دارای قدر و منزلت نزد مردم ریشه اسم : عربی فراوانی اسم وجیهه فراوانی اسم وجیهه ، تا سال 1394 ، تقریباً 35100 نفر با اسم وجیهه در قید حیات  بودند . اسامی دختر و پسر مشابه اسم وجیهه اسامی دختر : ویدا ، ویشکا ،...

ادامه مطلب