بیوگرافی روشنک گرامی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های روشنک گرامی + اینستاگرام بیوگرافی روشنک گرامی ، متولد سال ، 1362 و بازیگر است . بیوگرافی روشنک گرامی روشنک گرامی متولد ، 31 شهریور ماه 1362 ، در تهران می باشد . روشنک گرامی ، فارغ التحصیل ،...