بیوگرافی

بیوگرافی فرشته حسینی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های فرشته حسینی + اینستاگرام

بیوگرافی فرشته حسینی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های فرشته حسینی + اینستاگرام بیوگرافی فرشته حسینی ، فرشته حسینی از  پدر و مادری افغان و متولد 6 اردیبهشت ماه سال 1376 در  تهران می باشد . بیوگرافی فرشته حسینی فرشته حسینی که پدر و مادرش...

بیوگرافی سحر دولتشاهی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های سحر دولتشاهی + اینستاگرام

بیوگرافی سحر دولتشاهی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های سحر دولتشاهی + اینستاگرام بیوگرافی سحر دولتشاهی ، متولد 16مهر ماه سال 1358 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی سحر دولتشاهی سحر دولتشاهی ، در 16 مهر ماه 1358 در تهران متولد شد . مادرش نائیب...

بیوگرافی لعیا زنگنه و همسرش | زندگی شخصی و عکس های لعیا زنگنه + اینستاگرام

بیوگرافی لعیا زنگنه و همسرش | زندگی شخصی و عکس های لعیا زنگنه + اینستاگرام بیوگرافی لعیا زنگنه ، متولد 14 مرداد ماه سال 1344 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی لعیا زنگنه بیوگرافی لعیا زنگنه ، لعیا زنگنه متولد 14 مرداد ماه سال 1344 در تهران می...

بیوگرافی پردیس پورعابدینی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های پردیس پورعابدینی + اینستاگرام

بیوگرافی پردیس پورعابدینی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های پردیس پورعابدینی + اینستاگرام بیوگرافی پردیس پورعابدینی ، بازیگر نقش راضیه/مانلی  سریال آقازاده بیوگرافی پردیس پورعابدینی پردیس پورعابدینی ، متولد 22 فروردین ماه سال1379 در...

بیوگرافی دیبا زاهدی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های دیبا زاهدی + اینستاگرام

بیوگرافی دیبا زاهدی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های دیبا زاهدی + اینستاگرام بیوگرافی دیبا زاهدی ، متولد 7 آذر ماه سال 1368 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی دیبا زاهدی دیبا زاهدی ، متولد 7 آذر ماه سال 1368 در تهران می باشد . فارغ التحصیل رشته...

بیوگرافی سامیه لک و همسرش | زندگی شخصی و عکس های سامیه لک + اینستاگرام

بیوگرافی سامیه لک و همسرش | زندگی شخصی و عکس های سامیه لک + اینستاگرام بیوگرافی سامیه لک ، متولد 9 خرداد ماه سال 1359 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی سامیه لک سامیه لک در 9 خرداد ماه سال 1359 در  تهران متولد شد ، و  فقط یک خواهر کوچکتر از...

بیوگرافی مرجانه گلچین و همسرش | زندگی شخصی و عکس های مرجانه گلچین + اینستاگرام

بیوگرافی مرجانه گلچین و همسرش | زندگی شخصی و عکس های مرجانه گلچین + اینستاگرام بیوگرافی مرجانه گلچین ، متولد 2 اسفند ماه سال 1347 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی مرجانه گلچین مرجانه گلچین در 2 اسفند ماه سال 1347 در تهران متولد شد . سه...

بیوگرافی زهره نعیمی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های زهره نعیمی + اینستاگرام

بیوگرافی زهره نعیمی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های زهره نعیمی + اینستاگرام بیوگرافی زهره نعیمی ، متولد 1 خرداد ماه سال 1375 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی زهره نعیمی زهره نعیمی ، در اول خرداد ماه سال 1375 در تهران متولد شد و یک برادر...

بیوگرافی الهام طهموری و همسرش | زندگی شخصی و عکس های الهام طهموری + اینستاگرام

بیوگرافی الهام طهموری و همسرش | زندگی شخصی و عکس های الهام طهموری + اینستاگرام بیوگرافی الهام طهموری ، متولد 15 فروردین ماه سال 1367 در اصفهان و بازیگر است . بیوگرافی الهام طهموری الهام طهموری در 15 فروردین ماه سال 1367 در اصفهان متولد شد ....

بیوگرافی ژاله صامتی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های ژاله صامتی + اینستاگرام

بیوگرافی ژاله صامتی و همسرش | زندگی شخصی و عکس های ژاله صامتی + اینستاگرام بیوگرافی ژاله صامتی ، متولد 14 فروردین ماه سال 1351 در تهران و بازیگر است . بیوگرافی ژاله صامتی بیوگرافی ژاله صامتی ، متولد 14 فروردین ماه سال 1351 در تهران می باشد ....